Äänioikeus

Äänioikeutettuja ovat Tehy ry:n ammattiosaston jäsenet, jotka ovat suorittaneet heille säädetyn liittomaksun ja jäsenmaksun.

Äänioikeus on todistettava henkilöllisyystodistuksella, jota verrataan jäsenluetteloon, tai muuten luotettavasti. Kullakin äänioikeutetulla on vaalissa yksi ääni. Valtakirjaa käyttäen ei voi äänestää.

Vaaliluettelo

Ammattiosaston vaalilautakunta laatii vaaliluettelon am­mattiosaston äänioikeutetuista jäsenistä.

Jäsenet voivat tarkistaa äänioikeutensa  Tehyn jäsensivuilta omista jäsentiedoista tai 21-24.10.2019  välisenä aikana sähköpostitse ao130@tehy.net

 

Oikaisuvaatimukset

Jos joku ammattiosaston jäsen katsoo, että hänet on vir­heellisesti jätetty pois vaaliluettelosta, hän voi tehdä oi­kaisuvaatimuksen vaalilautakunnalle kirjallisesti 24.10.2019  men­nessä ammattiosaston sähköpostiin (ao130@tehy.net).