Tietoa vaaleista

Vaalilautakunta

Teija Toivonen pj

Tuula Raatikka

Noora Liuhanen

Vaalilautakunnan yhteystiedot

ao130@tehy.net

 

 

 

Ammattiosaston hallituksen jäsenten vaalit

Ammattiosaston hallituksen jäsenten vaalissa noudatetaan ammattiosaston sääntöjä ja ammattiosaston vaalijärjestystä.

Ammattiosaston puheenjohtajan vaalit

Puheenjohtajan vaali käydään ammattiosaston syyskokouksessa ennen hallituksen vaalia. Jos puheenjohtajaksi valittu on ehdokkaana hallitukseen, hänet poistetaan hallituksen vaaliehdokkaista.

Ammattiosaston säännöissä tai vaalijärjestyksessä ei ole määräyksiä puheenjohtajan vaalista, vaan siinä seurataan Tehyn puheenjohtajan valintaa sääteleviä määräyksiä soveltuvin osin.

  • Puheenjohtajaehdokkaat asetetaan kokouksessa.
  • Jos on asetettu vain yksi ehdokas, hänet valitaan.
  • Jos ehdokkaita on kaksi, enemmän ääniä saanut valitaan puheenjohtajaksi.
  • Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin kaksi, käytetään kaksivaiheista vaalia, jolloin ensimmäisessä vaalissa ovat mukana kaikki ehdokkaat. Mikäli joku heistä saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, hänet valitaan. Jos ehdokkaista kukaan ei saa yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan uusi äänestys. Siinä ovat mukana ensimmäisessä vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Näistä enemmän ääniä saanut tulee valituksi.
  • Tasatuloksissa ratkaisee arpa.