TSN tiedote 12.2.2018

Minna Huovinen
12.2.2018

 
   
 
 
 Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä 
 
 
 

12.2.2018

   
 
 
 
 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualojen kaikilla työpaikoilla jatkuu toistaiseksi

 
Hyvä ERTOn, SuPerin ja Tehyn jäsen!
Neuvotteluja uusista työehtosopimuksista käydään edelleen. Koska neuvottelut eivät ole edenneet suotuisasti, jatkuu kaikilla työpaikoilla ylityö- ja vuoronvaihtokielto toistaiseksi, kunnes toisin ilmoitetaan. 
 

  • Ylityö- ja vuorovaihtokiellon aikana
    • ei tehdä ylityötä
    • ei vaihdeta työvuoroja

 
Neuvottelijat tarvitsevat tukesi! Toimenpiteellä on tarkoitus edistää neuvotteluja ja sopimusratkaisun syntymistä.
 
Tarkempaa tietoa ja vastauksia ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiinlöydät Tehyn ja TSN:n verkkosivuilta.
 
KEITÄ YLITYÖ- JA VUOROVAIHTOKIELTO KOSKEE? 
Kyseessä on laillinen työtaistelutoimenpide, johon jokaisen edellä mainituilla sopimusaloilla työskentelevän ERTOn, SuPerin ja Tehyn jäsenen on osallistuttava.
 
MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA?  
Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ERTOn, SuPerin ja Tehyn jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä myöskään sovi työvuorojen vaihtamisesta. Myös ”harmaan ylityön” tekeminen on – kuten aina – kiellettyä. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.
 
Liukuvassa työajassa liukumasaldojen kerryttäminen on kiellettyä. Luottamusmiehen
tulee pidättäytyä työnantajan mahdollisesti esittämistä työaikaa koskevista paikallisista sopimuksista.
 
MITÄ VASTAAN, JOS MINUA PYYDETÄÄN YLITÖIHIN TAI VAIHTAMAAN TYÖVUOROA?
Voit kertoa, että ammattiliittosi on asettanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, jota sinun jäsenenä on noudatettava. Ylityötä saa lain mukaan teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella.
 
KUKA ON VASTUUSSA TYÖPAIKAN TOIMINNASTA?
Työnantaja on aina vastuussa toiminnastaan. Työnantajan on huolehdittava, että työpaikalla on kaikissa tilanteissa sopimusten ja toimiluvan edellyttämä riittävä määrä työntekijöitä. Työnantajan tulee varautua siihen, että esim. sairastuneen työntekijän tilalla on sijainen. Sinä työntekijänä et ole vastuussa sijaisen hankkimisesta, ellei se ole nimenomaisesti sinun toimenkuvaasi kuuluva tehtävä työyhteisössä.
 
LIITON JÄSENYYS SUOJAA JA VELVOITTAA
Kun ammattiliitto (ERTO, SuPer, Tehy) tekee päätöksen työtaistelusta, vastuu on liitolla. Yksittäiselle jäsenelle ei saa tulla seuraamuksia työtaisteluun osallistumisesta.  Jäsenen on toimittava liittonsa päätöksen mukaisesti. Kaikenlainen työtaistelun alainen työ on kiellettyä. Työntekijä, joka toimii vastoin liittonsa päätöksiä ja työskentelee työtaistelun aikana, on rikkuri. Rikkuruuden seurauksista päättää ammattiliiton johto.
 
TYÖNANTAJA EI SAA PAINOSTAA
Työnantaja saattaa ryhtyä vastatoimiin esim. kieltäytyä vahvistamasta uusia lomia tai myöntämästä vapaita. Työtaistelun aikana tällaisiin toimiin pitää varautua ja sopeutua.
 
Toisinaan työntekijöitä tai luottamushenkilöitä voidaan yrittää painostaa luopumaan työtaistelusta tai eroamaan liitosta. Räikeimmillään kyse voi olla jopa rikoksesta (RL 47 luku 3§). Tällaisissa tapauksissa tulee ottaa yhteyttä omaan liittoon.
 
Jäsentä saattaa työtaisteluun ryhtyminen huolestuttaa. Syytä pelkoon ei ole. Työntekijällä on laillinen oikeus työtaisteluun. Yksittäisen jäsenen neuvotteluasema on heikko. Siksi meillä on liitto ja muut jäsenet ympärillämme. Työehtoja voimme puolustaa vain yhdessä. Vastuu onnistumisestamme riippuu meistä jokaisesta.
 
SEURAA LIITON JA TSN:N VERKKOSIVUJA
Neuvotteluissa tilanteet saattavat muuttua nopeasti. Varmista, että työsuhde- ja yhteystietosi (työnantaja, työpaikka, sähköposti ja matkapuhelin) liiton rekisterissä ovat ajan tasalla.  Työtaistelun aikana saattaa liikkua huhuja ja väärää tietoa. Luota vain Tehyn ja TSN:n viestintään. Tiedotamme ylityö- ja vuoronvaihtokiellon päättymisestä tai mahdollisista jatkotoimista Tehyn ja TSN:n verkkosivuilla sekä sähköpostitse lähetettävillä jäsenkirjeillä.
 
Lisätietoja ja vastauksia sinua askarruttaviin kysymyksiin löydät Tehyn ja TSN:n verkkosivuilta.
 
Erityiskysymyksissä voit soittaa oman liiton päivystykseen:
 Tehyn edunvalvonta: maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 9.00–15.00 
puh. (09) 5422 7100
                               
                               
 
                                #PALKATKUNTOON 
                               
                               
                                ERTO ry          SuPer ry            Tehy ry

 
 
 
 
 
 

TSN:n jäsenjärjestöt:

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki, www.erto.fi

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki, www.superliitto.fi

Tehy ry, PL 10, 00060 Tehy, www.tehy.fi