Jäsenedut

 

Tehyn jäsenyys kannattaa!
 

Tehyn jäsenenä saat työhösi liittyvää asiantuntija- ja oikeudellista apua. Lähin jäsenetu löytyy työpaikalta. Luottamusmies palvelee kaikkia jäseniä niin työsopimus-, palkka-, työaika-, perhevapaa- kuin vuosi- ja sairauslomakysymyksissäkin.

Tehyläisten apuna työpaikan ongelmatilanteissa ovat
► työpaikoille valitut luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut
► Tehyn alueasiamiehet
► keskustoimiston toimihenkilöt

Liiton asiantuntijat täydentävät taloudellista, koulutuksellista ja ammatillista edunvalvontaa. He valvovat työehtosopimuksia ja antavat lainopillista apua työsuhdeasioissa. Työsuojelu- ja yhteis-toimintaorganisaatiot auttavat ja tukevat ongelmatilanteissa.

Ammatilliset opintopäivät ja järjestökoulutus antavat valmiuksia mm. ajankohtaisiin työelämän kysymyksiin ja vaikuttamiseen niin järjestössä kuin yhteiskunnassakin.

Työelämässäkin tarvitaan vakuutuksia. Tehy on ottanut jäsenilleen vakuutukset, jotka ovat hoitotyössä välttämättömiä. Ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus auttaa syyte- tai riitatapauksissa. Yksin toimivalle yrittäjäjäsenelle Tehy tarjoaa vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen lisäksi potilasvakuutuksen. Yrittäjät, jotka työllistävät 1-3 henkilöä saavat Tehyn kautta yrittäjän toiminnan vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Opiskelijajäsenen kannattaa muistaa tapaturmavakuutus.

Tehy tarjoaa jäsenetuja lisäksi muun muassa majoituksesta, risteilyistä ja monista muista palveluista.

Tehy ry julkaisee terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnattua Tehy-lehteä, joka ilmestyy 16 kertaa vuodessa. Lehdessä on myös ruotsinkieliset sivut ja netissä oleva versio. Tämän tuhdin tietopaketin saavat kaikki liittoon kuuluvat.

Tehyn jäsenedut voit lukea kokonaisuudessaan Tehyn nettisivuilta.

Vakuutukset

 

Jäsenyyteen sisältyvät vakuutukset

Tehyn vakuutusturva on yksi merkittävimmistä jäseneduista, jonka saat automaattisesti jäsenyytesi ollessa ajan tasalla. Tehyn vakuutusturva on räätälöity suoraan työelämän ongelmatilanteisiin. Vakuutusturvasi määrittelee se, toimitko työntekijänä, opiskelijana vai yrittäjänä.

Esimerkkejä vakuutuksista

  • Vastuuvakuutus kattaa työssä tapahtuvia henkilö- ja esinevahinkoja.
  • Oikeusturvavakuutus turvaa työsuhteen riita- ja rikosasioissa.
  • Potilasvakuutus on potilasvahinkojen varalle. Se on itsenäiselle yrittäjälle pakollinen.
  • Työllistävän yrittäjän vakuutusturva kattaa toiminnan vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen.
  • Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on erikoisetu opiskelijajäsenille.